Gottfried Wilhelm Leibniz

From wikibase-docker
Revision as of 08:48, 2 September 2020 by imported>Admin (Új oldal, tartalma: „Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) német polihisztor (filozófus, matematikus, történész), az infinitezimális számok elméletének egyik megalkotója.”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) német polihisztor (filozófus, matematikus, történész), az infinitezimális számok elméletének egyik megalkotója.