Hét szabad művészet

From wikibase-docker
Revision as of 14:27, 29 August 2020 by imported>Admin
Jump to navigation Jump to search

A középkori egyetemek bölcsészeti fakultásának tananyagát alkotó tudományterületek. Két fő részre oszthatók:

1. trivium (grammatika, retorika, dialektika),
2. quadrivium (asztronómia, aritmetika, geometria, zene)