Isaac Newton

From wikibase-docker
Revision as of 08:48, 2 September 2020 by imported>Admin (Új oldal, tartalma: „Isaac Newton (1642-1727) angol polihisztor (filozófus, matematikus, filozófus) az Angol Pénzverde igazgatója és a Royal Society tagja, az infinitezimális számok…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Isaac Newton (1642-1727) angol polihisztor (filozófus, matematikus, filozófus) az Angol Pénzverde igazgatója és a Royal Society tagja, az infinitezimális számok elméletének egyik megalkotója.