Editing Repozitórium

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 35: Line 35:
 
Köszönhetően a közös szabványoknak, ma már nem kell egyesével keresni a különböző repozitóriumokban, hanem elég valamelyik OAI-szolgáltató keresőfelületén megtenni a keresést. Ezek közös keresőfelületek, azaz általuk a repozitóriumok tartalma egyetlen nagy gyűjteményként kereshető. A hálózatba kapcsolásnak köszönhetően lehetőség nyílik továbbá személyes profil kialakítására a felhasználói igények és érdeklődési kör szerint, a frissen feltöltött dokumentumokról automatikus értesítést küldeni a felhasználók számára, a dokumentumok verzióinak vagy címeinek összerendezésére, valamint a hivatkozások nyilvántartására is.
 
Köszönhetően a közös szabványoknak, ma már nem kell egyesével keresni a különböző repozitóriumokban, hanem elég valamelyik OAI-szolgáltató keresőfelületén megtenni a keresést. Ezek közös keresőfelületek, azaz általuk a repozitóriumok tartalma egyetlen nagy gyűjteményként kereshető. A hálózatba kapcsolásnak köszönhetően lehetőség nyílik továbbá személyes profil kialakítására a felhasználói igények és érdeklődési kör szerint, a frissen feltöltött dokumentumokról automatikus értesítést küldeni a felhasználók számára, a dokumentumok verzióinak vagy címeinek összerendezésére, valamint a hivatkozások nyilvántartására is.
  
==Hivatkozások==
+
 
  
 
<sup>1</sup>Holl András: Repozitóriumokról és a REÁL-ról (http://real.mtak.hu/24468/1/Rep_REAL.pdf) (2019. 06. 02.)
 
<sup>1</sup>Holl András: Repozitóriumokról és a REÁL-ról (http://real.mtak.hu/24468/1/Rep_REAL.pdf) (2019. 06. 02.)

Please note that all contributions to wikibase-docker may be edited, altered, or removed by other contributors. If you do not want your writing to be edited mercilessly, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource (see Project:Copyrights for details). Do not submit copyrighted work without permission!

Cancel Editing help (opens in new window)