Walter Benjamin

From wikibase-docker
Revision as of 09:28, 6 October 2020 by imported>Admin (Új oldal, tartalma: „Walter Benjamin (1892-1940) német filozófus, esztéta.”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Walter Benjamin (1892-1940) német filozófus, esztéta.