Editing World Wide Web – A világháló létrehozása

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 24: Line 24:
  
 
A statikus weblapokat tehát felváltották a dinamikusak és végleg elvált a weblapokon a megjelenítés a motortól<sup>22</sup>.
 
A statikus weblapokat tehát felváltották a dinamikusak és végleg elvált a weblapokon a megjelenítés a motortól<sup>22</sup>.
 
==Hivatkozások==
 
<sup>1</sup>https://www.w3.org/People/Berners-Lee/ (2019. 03. 03.)
 
 
<sup>2</sup>Nukleáris Kutatások Európai Központja (Centre Européen pour la Recherche Nucléaire)
 
 
<sup>3</sup>https://mediakutato.hu/cikk/2012_01_tavasz/01_internetes_kommunikacio_tortenete/ (2019. 03. 03.)
 
 
<sup>4</sup> https://www.w3.org/People/Berners-Lee/1991/08/art-6484.txt (2019. 03. 03.)
 
 
<sup>5</sup>https://webfoundation.org/about/vision/history-of-the-web/ (2019. 03. 06.)
 
 
<sup>6</sup>National Center for Supercomputing Applications
 
 
<sup>7</sup>https://history-computer.com/Internet/Conquering/Mosaic.html (2019.03.18.)
 
 
<sup>8</sup>https://www.computerhistory.org/revolution/networking/19/314 (2019. 03. 03.)
 
 
<sup>9</sup>https://mediakutato.hu/cikk/2012_01_tavasz/01_internetes_kommunikacio_tortenete/ (2019. 03. 03.)
 
 
<sup>10</sup>http://www.huminf.u-szeged.hu/index.php/hallgatoknak/kisokos/fogalmak/informatikai-fogalomtar (2019. 03. 24.)
 
 
<sup>11</sup>https://www.w3.org/Consortium/Member/List (2019. 03. 24.)
 
 
<sup>12</sup>http://www.w3c.hu/forditasok/w3cmission.html (2019. 03. 03.)
 
 
<sup>13</sup>Amerikai vállalat, létrehozta a Netscape Navigator nevű webböngészőt, amely a világ legelső, széles körben elterjedt böngészője volt.
 
 
<sup>14</sup> https://medium.com/@benastontweet/lesson-1a-the-history-of-javascript-8c1ce3bffb17 (2019. 03. 24.)
 
 
<sup>15</sup>Fellegi Zsófia: Tudományos szövegkiadások metaadatolása – adatgazdagítás, aggregáció, transzformáció.PPKE-BTK, Budapest – Piliscsaba, 2016, 14–16.
 
 
<sup>16</sup>https://www.json.org/json-hu.html (2019. 03. 24.)
 
 
<sup>17</sup>https://www.techopedia.com/definition/27960/web-10 (2019. 03. 03.)
 
 
<sup>18</sup>http://internetszemle.blogspot.com/2018/12/web-leltar-web-10-es-web-20.html (2019. 03. 03.)
 
 
<sup>19</sup>Herendy Csilla: A kereső, a dokumentumok és a user (https://mediakutato.hu/cikk/2010_01_tavasz/03_szemantikus_web) (2019. 03. 03.)
 
 
<sup>20</sup>Szűts Zoltán: A web 2.0 kommunikációelméleti kérdései (https://communicatio.hu/jelkep/2012/1_4/szuts_zoltan.htm) (2019. 03. 24.)
 
 
<sup>21</sup>https://hu.wikipedia.org/wiki/Kezd%C5%91lap (2019. 03. 24.)
 
 
<sup>22</sup>A motor dinamikusan generálja a HTML kódokat a szerver oldalán, míg a megjelenítés során előre megadott sémák (CSS – Cascading Style Sheets, egymásba ágyazott stíluslapok, stílusleíró nyelv) alapján futnak a kódok a webböngészőben.
 

Please note that all contributions to wikibase-docker may be edited, altered, or removed by other contributors. If you do not want your writing to be edited mercilessly, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource (see Project:Copyrights for details). Do not submit copyrighted work without permission!

Cancel Editing help (opens in new window)