Gottfried Wilhelm Leibniz

From wikibase-docker
Jump to navigation Jump to search

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) német polihisztor (filozófus, matematikus, történész), az infinitezimális számok elméletének egyik megalkotója.

Német filozófus, matematikus, jogász, polihisztor. Korának egyik meghatározó gondolkodója volt. Saját korában ugyan messze nem ezt a munkáját tartották a legfontosabb írásának, de az 1690-ben megjelent Dissertatio de Arte Combinatoria c. traktátusa, melyben az emberi gondolkodást mechanikai elvek segítségével kívánta leírni, a 20. századi mesterséges intelligencia-kutatások során olyannyira felértékelődött, hogy manapság a szerzőt az MI egyik első teoretikusaként is számon tartják.

Forrás[edit]

E. J. Aiton: Leibniz - A Biography