Lorenzo Valla

From wikibase-docker
Jump to navigation Jump to search

Lorenzo Valla (1405-0457) itáliai humanista, a szövegkritika tudományának egyik létrehozója. De Voluptate (A gyönyörről) címmel írt értekezése a kora újkori epikureizmus egyik úttörő munkája volt, igazán híressé azonban a Constantinusi adománylevél hamis mivoltának bebizonyítása tette: az állítólagos adománylevél értelmében ugyanis I. Constantinus császár az egyháznak adományozta a Római birodalom nyugati részét, Vallának azonban sikerült kimutatnia, hogy a dokumentum később keletkezett Constantinus koránál, melynél fogva bizonyosan nem lehet valódi.

Forrás[edit]

Paul Richard Blum, Lorenzo Valla - Humanism as Philosophy